Regulamin

531 153 515

1. Warunki ogólne:

  • Wszystkie zlecenia podlegają niniejszemu regulaminowi, który opisuje wzajemne zobowiązania obu stron.
  • Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez JAKROBAG z siedzibą w Warszawie, al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa. Prowadzącą sprzedaż toreb reklamowych.
  • Wszystkie prace i pliki przesłane przez Klienta będą wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia,wystawienia faktury oraz przesłania gotowych produktów pod wskazany przez Klienta adres.
  • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
  • Towar jest własnością firmy JAKROBAG do chwili wpłaty całości kwoty za złożone zamówienie.
  • Wykonane produkty mogą zostać użyte na stronie www.jakrobag.pl w celach promocyjnych.
  • Zamawiając oświadczasz, że posiadasz prawa autorskie do wszystkich przesyłanych materiałów.
  • Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części serwisu bez uprzedniej zgody JAKROBAG.
 • JAKROBAG zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego.

2. Zamówienia:

  • Zamówienia Zleceniodawca dokonuje tylko przez pocztę elektroniczną. Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie poprawnie przygotowanego pliku.
  • Zamówione produkty są dostarczane do Klientów za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Zamawiającego.
 • Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

3. Przygotowanie plików:

  • Podstawowymi formatami plików, na któych pracujemy są formaty PDF, CDR do X3, Ai, EPS do CS4, PNG. Prawidłowo przygotowane do druku pliki powinny spełniać następujące warunki:
  • Pliki powinny być przesłane w wersji wektorowej.
  • Wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe.
  • Kolory wg wzornika Pantone (sitidruk) lub w przestrzeni CMYK (offset).
  • Pliki otrzymane od Klienta przechodzą weryfikację, po której nieprawidłowe pliki nie zostaną przekazane do produkcji, informacja o tym fakcie zostanie przesłana do Klienta pocztą elektroniczną.
  • Skorygowany plik zostanie przekazany do realizacji. Otrzymany plik zostanie zweryfikowany nie później niż do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania go przez zleceniobiorcę.
 • Otrzymując gotowe pliki, nie odpowiadamy za ich treść i nie dokonujemy w tym względzie żadnych zmian.

4. Termin realizacji:

  • Termin realizacji zlecenia jest określany podczas zamawiania.
  • Czas realizacji liczy się od momentu zaakceptowania przesłanej do Klienta wizualizacji.
 • Termin realizacji może wydłużyć się o czas zaistnienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od zleceniobiorcy, o czym niezwłocznie poinformujemy pocztą elektroniczną.

5. Płatności:

  • Pierwsze 3 zlecenia nowych Klientów realizowane są dopiero po wpłacie całości kwoty za zlecenie.
  • Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 600 zł netto Klient zobowiązany jest przed wykonaniem zlecenia do wcześniejszej wpłaty na podstawie przesłanej FV proforma (Istnieje również możliwość wysłania towaru „za pobraniem”).
  • Jeżeli wartość zlecenia przekracza 600 zł netto Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki min. 40% wartości zamówienia brutto. Pozostała kwota ma być uregulowana do 14dni od daty wystawienia Faktury, chyba że zostały ustalone inne warunki.
  • W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, zobowiązuje się on do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez JAKROBAG podczas realizacji tego zamówienia.
 • W przypadku wystąpienia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym,a JAKROBAG Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania całości lub części płatności za zakupiony towar. Rozliczenia wynikające z kwesti spornych regulowane są po obopólnym uzgodnieniu stron.

6. Transport:

  • Wysyłka gotowych produktów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Czas dostawy najczęściej nie przekracza 24 godzin od momentu nadania przesyłki.
  • W trosce o wspólne dobro informujemy, iż przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera zawartość i stan techniczny nadesłanego zlecenia. W przypadku nieprawidłowości, należy sporządzić protokół szkody / reklamacji w zakresie dostawy, najlepiej na formularzu firmy kurierskiej.
 • JAKROBAG nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłych z przyczyn od niego niezależnych.

7. Reklamacje:

  • Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od daty otrzymania paczki, po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane. Podstawą przyjęcia reklamacji jest zwrot całego nakładu zamówienia. Jeżeli powodem reklamacji są różnice w kolorystyce w stosunku do Państwa oczekiwań- wówczas warunkiem jej uznania jest dostarczenie przed drukiem wzorca, próbnej odbitki (PROOF, Kolor według skali Pantone ma odwzorowanie tylko na białym podłożu, na innych jest on zbliżony).
 • JAKROBAG nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem.

Posiadamy szeroką gamę wyrobów. Korzystając z naszej oferty toreb reklamowych mają Państwo możliwość skorzystania z wielu różnych wymiarów i różnych modeli. Nieustannie poszukujemy ciekawszych i oryginalnych pomysłów.

Dowolne formaty

Wykonane w sposób ekonomiczny, na bielonym lub beżowym papierze typu KRAFT. Dzięki specjalnej tekturze introligatorskiej zachowują znaczną sztywność i tym samym większą wytrzymałość.

więcej

Torby bawełniane

W wielu wersjach kolorystycznych i różnych gramaturach z uchwytem krótkim lub długim.

więcej

W celu zapoznania się z szerszą ofertą dotyczącą innych formatów zapraszamy do naszego formularza kontaktowego.

Jakrobag Torby Reklamowe, al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest Jakrobag Torby Reklamowe, al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa.Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty i realizacji zamówienia.

  Ta strona korzysta z zabezpieczenia Google reCAPTCHA, by upewnić się, że nie jesteś botem. Dowiedz się więcej.Informacje gromadzone przez Google reCAPTCHA podlegają Polityce prywatnościWarunkom korzystania z usług firmy Google i są wykorzystywane do świadczenia, utrzymywania i doskonalenia usługi reCAPTCHA oraz do ogólnych celów bezpieczeństwa (nie są wykorzystywane przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam).

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Informacje o polityce bezpieczeństwa danych osobowych znajdziesz w dokumencie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.